BB-Leiri 30.9.-2.10.2011

BB-leiri on suunnattu 14-25-vuotiaille vertaisohjaajille ja nuorille ohjaajille. Mukaan on voinut ilmoittautua myös muita tapahtumasta kiinnostuneitta, sopivan ikäisiä nuoria.

Leirin tarkoitus on tutustuttaa vertaisohjaajat ja nuoret ohjaajat toisiinsa niin että yhdessä työskentely olisi luontevaa kun vertaisohjaaja siirtyy ohjaajaksi. Leiri tähtään siihen että ohjaajaksi siirtyminen olisi helpompaa. Uusien nuorten toivotaan kiinnostuvan Kotka-toiminnasta.
Mukaan on kutsuttu nuoria myös Vantaan demarinuorista jotta vertaisohjaajien, nuorten ohjaajien ja Demarinuorten välinen yhteistyö olisi luontevaa.

Leirin ohjelma ja tehtävät pohjautuvat yhteistyötaitojen kehittämiseen, osallisuuden lisäämiseen, suvaitsevaisuuteen, kestävään kehitykseen ja nuoren itsetuntemuksen parantamiseen ja itsensä hyväksymiseen sellaisena kuin on.

Leiri toimii kuin oikea BB.
Leirillä osallistujat eivät näe leirin toteuttajia kuin joillakin tehtävä paikoilla, silloin tunnistamattomaksi naamioituneena.
Leirin toimintaa valvotaan kameroilla ja BB-puhelimella, sekä tehtävien aikaan naamioituneiden valvojien kautta.

Parhaat kameroiden otokset julkaistaan myöhemmin youtubessa (ei nolaavia).

Kukonnotkossa leiriläiset asuvat 2-talossa josta rakennetaan näköestekäytävä ruokalaan, 2-talon ja ruokalan ikkunat pimennetään ulkoapäin. Leiriläisillä ei saa olla mukana puhelimia, ajannäyttövälineitä, musiikkilaitteita eikä tietokoneita.
Osa Ruoasta tarjotaan valmiina ja osan ruoasta leiriläiset valmistavat itse.