Ruokalalta löytyi keppihevosia
Iloinen Allu
Ville, Imppa, VV ja Sampo
Talliin tutustumassa
Iida
Pupuja
Klaara
Anni
Hevosia
Päätalo
Potkukelkkailu oli kivaa
Hei kato poro
Kukkuuuu

Talvileiri 2012

Syömässä
Ruokailutila
Täältä ruoka haettiin
Heppoja
Aasi
Maisemaa
Vuohi
Tiia, Anni ja Saaga