Roosa ja Mila
Matti ja Anni
Salla ja Jussi
Suvi ja Anni
Allu ja Suvi
Roosa
Viivi ja Allu
Serkukset

Talvileiri 2013

Pulkkaviesti
Anni ja Suvi
Sampo ja Matti
Lumilabyrintti
Ennen polttopalloa
Polttista
Ville, Suvi ja Allu
Lumimies Matti
Tikkari bingossa