Matkustusohjesääntö

Tämä matkustusohjesääntö koskee kaikkia Vantaan Nuoret Kotkat aluejärjestö ry:n järjestämiä tapahtumia, ellei tapahtumakutsussa toisin mainita.
Kotkaliiton, Kotkapiirin ja Kotkaosastojen järjestämissä tapahtumissa noudatetaan järjestäjän matkustusohjesääntöä.

 

Matkustusohjeet

Mikäli tapahtumiin matkustus järjestetään tilausajobussilla, pääsääntöinen lähtöpaikka on Tikkurila. Tarvittaessa bussi kiertää niiden asuinalueiden kautta, josta osallistujia tulee palon. Jos tapahtumaan ei ole järjestetty yhteiskuljetusta on tapahtuma hinnoiteltu niin etteivät matkakulut sisälly tapahtuman hintaan.

 

Matkakulujen korvaus

Oman auton käytöstä johtuvia kuluja korvataan vain, jos auton käyttö on tarpeellista ja asiasta on sovittu etukäteen puheenjohtajan tai toiminnanjohtajan kanssa.
Oman auton käyttökorvaus on 35 senttiä / km ja se maksetaan toimitettua matkalaskua vastaan.
Hallituksen kokousmatkakulut korvataan edullisimman vaihtoehdon mukaan jos kokous järjestetään seutuliikennealueen ulkopuolella.

Aluejärjestön varsinaisen edustajan matkakulut esim. piirikokouksiin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin korvataan edellä annettuja ohjeita noudattaen.

 

Päivitetty 23.1.2021