Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Rekisterin-
pitäjä
Vantaan Nuoretkotkat aluejärjestö ry.

Lehdokkitie 2 B 2 krs.
01300 Vantaa

vantaa@nuoretkotkat.fi
Yhteyshenkilö
rekisteriä koskevissa
Asioissa

Anu Kähärä

Lehdokkitie 2 B 2krs.
01300 Vantaa

040 513 4996
vantaa@nuoretkotkat.fi

Rekisterin
nimi
Nuorten Kotkien jäsenrekisteri
Henkilötietojen
käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain mukainen jäsentietojen tallennus sekä käsittely.
Jäsenten tilastonti ja laskutus.
Rekisterin
tieto sisältö
Jäsenen nimi, syntymäaika, yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposi), Kotkaviesti-jäsenlehden tilaus, liittymisaika, sekä osallistumiset Nuorten Kotkien tapahtumiin.
Säännön mukaiset tietolähteetJäsen itse, Nuorten Kotkien omatoiminta (tapahtumiin osallistuminen).
Tietojen säännönmukaiset luovutuksetTietoja luovutetaan Kotkaviesti-lehden tilausta varten niiltä jäseniltä jotka lehteä tilaavat, neljästi vuodessa (nimi ja osoite).
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelleTietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksetJäsenrekisteriä on oikeus käyttää Vantaan aluejärjestön, Uudenmaan piirin ja Nuorten Kotkien keskusliiton työntekijöillä työtehtävien edellyttämässä laajuudessa. 
Korson Korson Nuorten Kotkien jäsenrekisterin käyttöoikeude ovat osaston jäsenasiainhoitajalla.
Tunnukset ovat aina henkilökohtaisia ja ne oikeuttavat käyttämään tietoja vain kunkin järjestön omalta osalta.